Walking making business

Tygerberg Sakekamer bied aan

Tygerberg Sakekamer bevorder besigheidsbelange in die area

Die waardeproposisie van die Tygerberg Sakekamer sluit in:

 • Inligting:
  • Ekonomiese vooruitskattings
  • Nuwe Wetgewing
  • Stad Kaapstad se beplanning vir 3 tot 5 jaar
  • Kontaknommers in geval van probleme
  • Persverklarings deur owerheidsinstansies
  • Relevante besigheidsinligting
 • Bemarkingsgeleenthede:
  • NETWERKGELEENTHEDE tydens ledevergaderings
  • SPESIALE netwerkvergaderings
  • Advertensie geleentheid op ons webtuiste en Facebook bladsy
 • Onderhandelings en gespreksforums met:
  • Provinsiale- en Plaaslike Owerhede
  • Staatsdiensleweringsdepartemente
  • Die Stad Kaapstad
  • Provinsiale Ministers
 • Gesagdraende kommunikasie met:
  • Owerhede
  • Diensleweringsagentskappe
  • Ander besigheidforums
  • Nuusblaaie
 • Opleiding en ontwikkeling in:
  • Entrepreneurskap
  • Bestuur en
  • Leierskap